Εύρος τιμής

Είδος σώματος

Τύπος διακόπτη

Διάσταση